ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงdo it again 4sh หากคุณกำลังมองหาdo it again 4shมาวิเคราะห์กับSensationthailand.comในหัวข้อdo it again 4shในโพสต์รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}นี้.

สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่สมบูรณ์ที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV|บทสรุปของการที่สมบูรณ์แบบที่สุดdo it again 4shเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่สมบูรณ์ที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|เนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่สมบูรณ์ที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|ภาพรวมของข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในที่สุดสมบูรณ์รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|ภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shอย่างครบถ้วนที่สุดรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ภาพรวมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shที่สมบูรณ์ที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|เอกสารที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่สมบูรณ์ที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|ภาพรวมของเอกสารที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่สมบูรณ์ที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ภาพรวมของdo it again 4shที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|เอกสารที่สมบูรณ์ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่สมบูรณ์ที่สุด|ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุดเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|ภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|ภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ล่าสุด|สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่ถูกต้องที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ภาพรวมที่ถูกต้องที่สุดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่ถูกต้องที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่แม่นยำที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|เนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่แม่นยำที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องdo it again 4shที่มีรายละเอียดมากที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}อย่างละเอียดที่สุด|สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}โดยละเอียด|เนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4shที่มีรายละเอียดมากที่สุดในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|สรุปข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}โดยละเอียด|สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}โดยละเอียด|ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}ที่มีรายละเอียดมากที่สุด|ข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับdo it again 4shในรักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}มีรายละเอียดมากที่สุด}

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Sensationthailand.comคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากdo it again 4shสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจSensationthailand เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำให้คุณทุกวัน, ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการข้อมูลที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีรายละเอียดมากที่สุด.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่do it again 4sh

รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) Written By : โปสการ์ด ( Postcard ) Rap Lyric By : Tomo , Kenta , Jongbae , TJ , Gavin Arrange By : ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ …

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของdo it again 4sh

รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) - ALL KAMIKAZE [Official MV}
รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}

นอกจากอ่านข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV|นอกจากดูข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|นอกจากการอ่านเนื้อหาของบทความนี้แล้ว รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|นอกจากการดูเนื้อหาของบทความนี้แล้ว รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาของบทความ รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV} นี้แล้ว|นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|นอกจากการดูข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}|นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}} สามารถรับชมและอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับdo it again 4sh

#รกเธอ #ทกวนาท #Minute #KAMIKAZE #Official.

[vid_tags].

รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV}.

do it again 4sh.

เราหวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านข้อมูลdo it again 4shของเรา

20 thoughts on “รักเธอ ทุกวินาที (Every Minute) – ALL KAMIKAZE [Official MV} | do it again 4shเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำที่สุด

 1. Never mind says:

  ได้ยินว่าเธอน่ะเหงาอยู่ ก็รู้ว่าเธอแอบน้อยใจ
  คิดว่าตอนนี้ไม่เหลือใคร อยู่คนเดียว
  ถึงเราไม่เคยจะรักกัน ไม่แปลว่าฉันไม่รักเธอ
  รู้ไหมว่าใครแอบมีเธอ อยู่ในใจ
  เธอคงเคยสงสัยทำไมทำไม
  เธอยังคอยแคร์แค่ใครบางคน
  ทั้งที่เขาไม่เคยจะสน สนใจเธอเลย
  นั่นแหละความรัก ที่มันทำให้เธอวุ่นวาย
  แล้วนี่เธอยังคงแปลกใจอยู่ไหม
  ว่าทำไมฉันยังคอยใส่ใจ
  ทั้งที่เธอไม่เคยทำดีอะไรกับฉันเลย
  ก็แค่ความรัก และมันไม่ใช่อะไรมากมาย
  อาจพูดไม่ได้ว่ารักกัน
  แต่ช่วยฟังฉันด้วยหัวใจ
  หนึ่งคำเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
  ถึงจะมองไม่เห็น แต่มันไม่เคยหายไป
  ในวันที่ใครไม่มีเธอ
  อย่าบอกว่าเธอไม่มีใคร
  เธอยังมีฉันที่เข้าใจ
  เพราะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ยืนข้างเธอ
  ถ้าความคิดถึงคือสายลม ขอปลิวไปล้มข้างๆ เธอ
  เพราะใครคนนี้ห่วงหาเธอ อยู่ไกลๆ
  ถึงเราไม่เคยจะรักกัน ไม่แปลว่าฉันไม่รักเธอ
  รู้ไหมว่าใครแอบมีเธอ อยู่ในใจ
  เธอคงเคยสงสัยทำไมทำไม
  เธอยังคอยแคร์แค่ใครบางคน
  ทั้งที่เขาไม่เคยจะสน สนใจเธอเลย
  นั่นแหละความรัก ที่มันทำให้เธอวุ่นวาย
  แล้วนี่เธอยังคงแปลกใจอยู่ไหม
  ว่าทำไมฉันยังคอยใส่ใจ
  ทั้งที่เธอไม่เคยทำดีอะไรกับฉันเลย
  ก็แค่ความรัก และมันไม่ใช่อะไรมากมาย
  อาจพูดไม่ได้ว่ารักกัน
  แต่ช่วยฟังฉันด้วยหัวใจ
  หนึ่งคำเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
  ถึงจะมองไม่เห็น แต่มันไม่เคยหายไป
  ในวันที่ใครไม่มีเธอ
  อย่าบอกว่าเธอไม่มีใคร
  เธอยังมีฉันที่เข้าใจ
  เพราะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ยืนข้างเธอ
  Ain't no need to check the time
  Every second babe you know you mine
  You hold my heart in your hand
  Never question imma be your man
  Real or fake gengitsu no mahout
  Kokoro na kagi wo mistukete rite
  Inside ur soul escope
  Thru darkness ore to issho
  No matter where you are
  Nuh eh ge dal ryuh gal ke
  Uhn je na uh di suh na
  Nae ga nuhl ji kyuh jul ke
  Bam ha neul eh byul bit eeh dwe uh
  Uh du um eul bal kyuh jul ke
  Sum shui neun sun gan ma da
  Oh jik nuh man eul saeng gak hal ke
  จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อย
  จะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใย
  และเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจ
  ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ
  อาจพูดไม่ได้ว่ารักกัน
  แต่ช่วยฟังฉันด้วยหัวใจ
  หนึ่งคำเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
  ถึงจะมองไม่เห็น แต่มันไม่เคยหายไป
  ในวันที่ใครไม่มีเธอ
  อย่าบอกว่าเธอไม่มีใคร
  เธอยังมีฉันที่เข้าใจ
  เพราะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ยืนข้างเธอ
  Every minute every nite n day
  I'mma be ur partner stay
  Don't leave me now
  I'mma give my heart. I guess it's okay
  I'm here oh baby yes
  Square root of crazy yes
  ทุกวินาที every minute
  ที่ I give my heart away
  ในวันที่ใครไม่มีเธอ
  อย่าบอกว่าเธอไม่มีใคร
  เธอยังมีฉันที่เข้าใจ
  เพราะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ยืนข้างเธอ
  จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อย
  จะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใย
  และเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจ
  ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ

 2. ณัฐวัตร ศักดิ์นาราโรจน์ says:

  ตอนนี้ได้เเต่รอโควิดหาย เพราะรอคอนเสิร์ตพี่ๆอยู่ครับ ไม่ต้องขอตังพ่อเเม่ไปเหมือนเเต่ก่อนเเล้วครับ 🙂

 3. ณัฐวัตร ศักดิ์นาราโรจน์ says:

  รุ่นนี้สุดในรุ่นเเล้ว เป็นเอกลักษณ์เสียง ดนตรี ทำนอง เหมาะสมเเล้วที่ขวัญใจวัยรุ่นถึงทุกวันนี้
  ตอนนี้ก็ได้เเต่ฟัง ทีเจ ที่ยังคอยเเต่งเพลงเเนวนี้อยู่ เพราะคิดถึงดนตรีเเบบนี้มาก ซัพพอร์ตเสมอครับ

 4. Thunyaporn Lomwong says:

  1ต.ค.64 ยังฟังอยู่คิดถึงมากๆ ฟังแล้วก็ร้องไห้ ความหมายคือดีมาก ผ่านมากี่ปีไม่เคยลืมกามิกาเซ่ ❤️❤️❤️❤️

 5. NaNnY nAnNy says:

  โตมากับกามิจนตอนนี้อายุ29แล้ว แต่ไม่อยากให้ค่ายนี้ต้องหายไปเลย ความสุขของวัยรุ่นยุคเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *